top of page
Työvirtaa.fi, Tyovirtaa.fi
Autamme raivaamaan esteitä sujuvan työnteon tieltä, löytämään entistä toimivampia työtapoja ja voimaannuttavia näkökulmia työhön. Tuloksena voi olla ajattelun ja tunteiden selkiytyminen, yhteistyön parantuminen, kollegoilta oppiminen,
työn kehittäminen ja hyvinvointi.

 

TYÖNOHJAUS

Työnohjaukselliset keskustelut ovat ammatissa kehittymisen ja työyhteisöjen kehittämisen väline. Sen avulla voit löytää virtaa mm. paineisessa työtilanteessa, muutoksessa, motivaation puutteessa tai haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa.

Yhdessä työnohjaajan kanssa luodaan ja harjoitellaan vaihtoehtoisia toimintatapoja ja vahvistetaan toimiviksi havaittuja keinoja. Tällaisen kokemuksellisen oppimisen kautta voi löytää omia voimavarojaan ja kehittää omia, ryhmän tai yhteisön työtaitoja.

Työmuodon vahvuutena on pitkäjänteisyys ja oppimisen juurruttaminen. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-ohjauksena, kollegiaalisena ryhmätyönohjauksena tai tiimin / yhteisön ohjauksena. Istunnot ovat keskimäärin kolmen viikon välein.

   “Joskus TARVITAAN

TYÖVIRTAA, että

      TYÖ VIRTAA."

   “Joskus TARVITAAN

TYÖVIRTAA, että

      TYÖ VIRTAA."

bottom of page