top of page
Työvirtaa.fi, Tyovirtaa.fi

Liisa Valve-Mäntylä

Liisa Valve-Mäntylä

Asiakaskommentteja

”Työnohjaajan työskentely on ollut erittäin keskittynyttä, yhtä aikaa syventävää ja laajentavaa (ts. yksityiskohtiin ja kokonaisuuteen sitovaa). Harvoista kerroista huolimatta työskentelystä ehti tulla kokonaisuus. Erittäin ammattitaitoinen. Menetelmät olivat monipuolisia ja hyvin toimivia. Ohjaaja löysi hyvin yhteyksiä asioiden välille. … antoi tilaa ja oli turvallinen ja kunnioittava,  ei ottanut liikaa kantaa, vaan johdatteli hienosti löytämään ne asiat itse.”

”Työnohjaaja on ollut paras, joka minulla on ollut. Hän on pistänyt minut tosissaan työskentelemään eikä ole päästänyt helpolla. Olemme käyneet erittäin tehokkaita keskusteluja ja olemme käyttäneet myös minulle mieluisia muita menetelmiä hyväksi, ne ovat auttaneet kokonaisuuden hahmottamisessa.”

“Huolien määrä on vähentynyt, kun asioista on keskusteltu yhdessä ja palautettu ne oikeisiin mittasuhteisiin. Pidän työstäni yhä enemmän, kun työnohjauksen avulla näkee työssä enemmän positiivisia puolia ja kehittämismahdollisuuksia. Olen kokenut työnohjauksen tärkeänä myös työyhteisön hyvinvoinnin ja avoimen keskustelun kannalta.”

“Olen kokenut työskentelymme hyvin tavoitteelliseksi. …Ajatukset ja ideat eivät ole jääneet vain suunnitelmiksi, vaan siirtyneet arkeen tekemiseksi.” 


”Parasta antia työnohjauksessa on ollut johtamisen haasteista keskustelu. Olen alkanut ymmärtää paremmin omaa toimintaympäristöä, omia puutteita ja vahvuuksia johtajana. Ohjaus on tukenut tehtävieni hoitamista hyvin suoraan ja olen kokenut saavani sen kautta perusteltuja päätöksiä ja tukea toimintaani.”

 

”Työnohjaus on auttanut jäsentämään johtajuuteen liittyviä rakenteita ja antanut kehittämisideoita. Se on myös vahvistanut ja selkiinnyttänyt omaa roolia esimiehenä.”

”Työnohjauksessa on voinut tarkastella ja kehittää työtä toisten avulla ja omilla voimavaroillani, joita yhdessä on etsitty ja vahvistettu.”

”Tapasi olla on samalla empaattinen, tarpeeksi kyseenalaistava ja analysoiva, mutta silti neutraali. Se on tehnyt työnohjauksesta turvallisen foorumin keskustella vaikeistakin asioista. Aktiivinen huolehtiminen, että kaikki tulevat kuulluiksi on ollut tärkeää.”

 

”Annat paljon tilaa – ja silti aktiivisesti ohjaat prosessia. Pidät juuri sopivassa määrin langat hyppysissä.”

“Annat paljon tilaa –
ja silti aktiivisesti ohjaat prosessia. Pidät juuri sopivassa määrin
langat hyppysissä.”

Ammattitaitoni päätoimisena työnohjaajana on rakentunut 25 vuotta kestäneessä käytännön ohjaustyössä. Olen kouluttanut työnohjaajia useissa koulutusohjelmissa,  ohjannut sekä työnohjaajaopiskelijoita että monia kokeneita työnohjausammattilaisia. 

Pidän ammatilliselle kasvulle tilaa antavista pitkistä työnohjaus-prosesseista. Näissä myös yhteistyö pääsee kehittymään parhaimpaansa. Saan toistuvasti kuulla, että otteeni on tarvittaessa aktiivisen valmentava. Siksi viihdyn myös lyhyissä rupeamissa ja yllätyn niiden tehosta.

 

Systeemisenä coachina iloitsen siitä, miten coachattava luo uutta ymmärrystä ja tietä "organisaatioviidakossa". Tavoitteellisuus, kokonaisuuden ja suhteiden hahmottaminen, havahtuminen, hankalien asioiden harjoittelu ja yhteys omaan sisimpään luo viisasta toimintaa. 

Teen paljon yhteistyötä esimiesten, tiimien, johtoryhmien ja vaativaa asiakas- tai asiantuntijatyötä tekevien ammattilaisten kanssa. Asiakaskuntani kattaa laajasti työelämän eri sektorit: sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja opetusalan; korkeakoulut, kirkon, järjestöt ja yksityisen sektorin.

Oppiminen – sekä oma että muiden – saa minut inspiroitumaan yhä uudestaan. Olen vakuuttunut, että yhdessä asioiden pohtiminen tutkivalla ja palautehakuisella asenteella tuottaa pitkällä aikavälillä organisaatioille sekä työn iloa että elintärkeää tehokkuutta. Tutkiva ja kehittävä työote onkin sekä ohjaustyöni väline että päämäärä.

Ajattelen, että ohjaustyössä ja valmentamisessa luodaan uutta teoriaa juuri käsillä olevan hetken vaatimuksiin käyttäen kaikkia kokemuksia ja teoreettisia virikkeitä apuna. Tällaisia lähteitä työssäni ovat mm. systeeminen ajattelu, kokemuksellisen oppimisen periaatteet, morenolainen rooliteoria, ryhmä – ja yksilödynaaminen ajattelu, sosiaalipedagoginen yhteisötyönohjaus sekä narratiivisuus.

 

Kuulun Majakkapartners työnohjaajien ja konsulttien verkostoon. Olen Suomen työnohjaajat ry:n, the International Coaching Federationin ja Suomen coaching - yhdistyksen jäsen.

 

Tutkinnot:

KM (aikuiskasvatus), PDO, Työnohjaaja (STORY), Certified Coach, ACC (ICF)

Muu koulutus: 

Täydennyskoulutus yhteisöjen, tiimien ja esimiesten työnohjauksesta, Työnohjaus narratiivisella työotteella, Koulutuksellinen työnohjaus psykoanalyyttisella viitekehyksellä, Johtamisen kokonaiskuva työnohjauksessa,  Johtajuus- ja yhteisödynamiikka, Vuorovaikutussuhteiden kehittäminen organisaatiossa

Julkaisuja

 

  • Luottamus työnohjauksessa (artikkeli Osviitassa 2/2010)

  • ”Jokainen keskustelu on ensimmäinen” (Artikkeli Osviitassa 3/2008)

  • Näkökulmia työnohjauksen etiikkaan (artikkeli Osviitassa 3/2005)

  • Näkymiä yhdestä ikkunasta (artikkeli Osviitassa 4 / 2004)

  • Työnohjaus työyhteisössä (psykodraamaohjaajatutkinnon teesis 1995)

  • Morenolainen rooliteoria ryhmän työnohjauksen viitekehyksenä (aikuiskasvatustieteen tutkielma 1992)

   “Joskus TARVITAAN

TYÖVIRTAA, että

      TYÖ VIRTAA."

   “Joskus TARVITAAN

TYÖVIRTAA, että

      TYÖ VIRTAA."

bottom of page