top of page
Työvirtaa.fi, Tyovirtaa.fi
Autamme raivaamaan esteitä sujuvan työnteon tieltä, löytämään entistä toimivampia työtapoja ja voimaannuttavia näkökulmia työhön. Tuloksena voi olla ajattelun ja tunteiden selkiytyminen, yhteistyön parantuminen, kollegoilta oppiminen,
työn kehittäminen ja hyvinvointi.

 

COACHING JA

LYHYET TYÖNOHJAUSPROSESSIT

Coaching on usein lyhytkestoisempaa kuin työnohjaus. Mitä lyhyempi on työnohjauksen kesto, sitä lähemmäksi se tulee coachingin toimintatapoja. 

Tavoitteet määritellään tarkasti koskien jotain rajattua työn aluetta. Niiden saavuttamista tuetaan välitehtävillä ja edistymisen seurannalla.

Valmentaja auttaa ohjattavaa löytämään omia voimavarojaan ja toimivia ratkaisuja, joilla tavoite on saavutettavissa. Hän haastaa kysymyksin, konkretisoivin ja luovin menetelmin valmennettavan ajattelua ja toimintaa. 

   “Joskus TARVITAAN

TYÖVIRTAA, että

      TYÖ VIRTAA."

   “Joskus TARVITAAN

TYÖVIRTAA, että

      TYÖ VIRTAA."

bottom of page