top of page
Työvirtaa.fi, Tyovirtaa.fi
Työnohjaus on parantanut työyhteisömme keskustelukulttuuria ja lisännyt työtehtävien avoimuutta. Työnohjauksen apu näkyy varsinkin kun ottaa huomioon mikä tilanne oli vuosia sitten ennenkuin aloitimme työnohjauksen.

Anja Malmivaara

Olen vuodesta 2001 tehnyt päätoimisesti työnohjauksia ja työyhteisöjen kehittämisprosesseja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla: sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuurialalla sekä järjestöissä, kirkon toimialalla ja yrityksissä. Toistakymmentä vuotta toimin päivähoidossa eri tehtävissä, viimeiseksi päiväkodin johtajana. Työnohjaan yhteisöjä, esimiehiä, asiantuntijoita ja tiimejä. Kuulun Majakkapartners -työnohjaajien verkostoon. Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen.

Kipinäni työnohjaukseen on syntynyt omasta esimies- ja johtamistyöstäni. Aikaisemmilta työvuosiltani olin saanut kokemuksen siitä, mikä merkitys rakenteilla oli kyllin hyvään vuorovaikutukseen. Kuitenkin työn kehittäminen palautteen avulla sekä yhdessä yhteisönä kehittyminen olivat jääneet minua askarruttamaan. Luotsaamani yhteisön kanssa pääsimme heti puhumaan näistä asioista arvotasolla ja tekemään sopimuksia niiden harjoittelemisen tueksi. Sitkeyttä sekä hyvää tahtoa se vaati. Arki näytti, että ajan kanssa on mahdollista kehittyä yhdessä toimivaksi ja palautetta hyödyntäväksi yhteisöksi.

Tavoitteena työssäni on luoda sellaista ilmapiiriä, jossa kaikki työstä nousevat asiat ovat mahdollista tulla puheeksi. Työmenetelmät syntyvät yhteistyössä asiakkaan ja hänen työtilanteidensa kanssa. Yhteisen keskustelun siivittämä oppiminen on ammattitaitomme ja työhyvinvointimme ydintä. Uskon myös, että meistä jokaisesta on mahdollista löytää ne voimavarat, joita tarvitsemme tehdäksemme hyvää työtä. Kun pysähdymme pientenkin asioiden äärelle ne saattavat saada aikaan suuria vaikutuksia työelämässä.

Tutkinnot:

Kasvat.yo, LTO, Työnohjaaja-konsultti, NLP-Practitioner

Muu koulutus: 

Täydennyskoulutus yhteisöjen, tiimien ja esimiesten työnohjauksesta, Työnohjaus narratiivisella työotteella, 

Koulutuksellinen työnohjaus psykoanalyyttisella viitekehyksellä, Työnohjaajien jatkokoulutus - toiminnalliset ja osallistavat menetelmät työnohjauksessa ja muussa työelämän kehittämisessä, Johtamisen kokonaiskuva työnohjauksessa

Työnohjauksen lisäksi pidän myös

koulutus- ja valmennustilaisuuksia

 

  • vuorovaikutuksesta – mitä on ammatillinen vuorovaikutus, palaute työvälineenä, konfliktien ratkaiseminen, tunneälyn   
        hyödyntäminen ja temperamenttien huomioiminen vuorovaikutuksessa

  • mielikuvien merkityksestä vuorovaikutuksessa (NLP)

  • työyhteisötaidoista

Asiakaskommentteja

”Olen ollut  9 vuotta esimiehenä ja tämä prosessi on ollut ensimmäinen, jossa olen kokenut johtamiseen kuuluvia haasteita turvallisessa ilmapiirissä. Ilolla haluan tuoda, että myös työryhmät ovat päässeet ruotimaan omaa osaamistaan ja vastuutaan haastavien lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä. Ajattelisin, että ymmärrys ryhmädynamiikasta ja ryhmäytymisen ilmiöistä  sekä asiakkaiden tuomista ilmiöistä ovat kirkastuneet meille kaikille.”

“Jälleen oli oikein antoisa keskustelu ja koko tiimin puolesta voinen sanoa, että saimme paljon uusia välineitä työhömme. Muutenkin keskustelu oli ajatuksia herättävä, pitkään työntekijöiden mieltä vaivannut asia tuli jotenkin käsitellyksi perinpohjaisesti ja tuli sellainen olo, että asia saattaa tästä oikeasti mennä eteenpäin parempaan suuntaan.”

“Työnohjaus on parantanut työyhteisömme keskustelukulttuuria ja lisännyt työtehtävien avoimuutta. Työnohjauksen apu näkyy varsinkin kun ottaa huomioon mikä tilanne oli vuosia sitten ennenkuin aloitimme työnohjauksen.”


“Meidän työyhteisössämme työnohjaus toimii mielestäni ennaltaehkäisevänä työkaluna. Meillä on tosi hyvä ilmapiiri ja työyhteisössä hyvä henki ja toisten työtä kunnioittava asenne, mutta jotta se olisi sitä jatkossakin, on näistä asioista hyvä puhua välillä ja tiedostaa se mistä se hyvä henki syntyy ja elää.”


“Tietoisuus työtovereiden toimenkuvien sisällöstä on selkiytynyt. Henkilökemiatilanteesta on tullut lisää tietoa. Vuorovaikutussopimusten läpikäyminen on helpottanut arjen kommunikointia.”


“Olen saanut rajattua työtehtäviäni ja työnohjaus on selkeyttänyt työnkuvaani. Olin hieman pessimistinen aluksi, mutta ohjauksesta oli apua oman roolin löytämiseen työyhteisössä.”

 

“Ohjaaja ei kaihtanut vaikeita kysymyksiä, ohjaaja onnistui ottamaan mukaan myös hiljaisia jäseniä, ohjaaja piti kiitettävästi huolta aikatauluista. Pystyi kuitenkin myös reagoimaan agendan ulkopuolelta tuleviin kysymyksiin ja käytti tarvittaessa aikaa sellaisten työstämiseen, kun koki sen tarpeelliseksi.”


“Ohjaaja kohteli kaikkia tasa-arvoisesti. Osasi kuunnella ja pitää toiminnan kasassa. Työskentelyä on edistänyt konkreettiset ratkaisut joita on tehty ongelmatilanteiden vuoksi.”


“Ohjaaja on luonut persoonallaan ja osaamisellaan lämpimän ja välittävän ilmapiirin. Ohjaaja on mainio kuuntelija ja sisäistynyt ihminen.”

Anja Malmivaara

   “Joskus TARVITAAN

TYÖVIRTAA, että

      TYÖ VIRTAA."

   “Joskus TARVITAAN

TYÖVIRTAA, että

      TYÖ VIRTAA."

bottom of page